Zirve Yazılım Bursa Bölge Bayii
İKİNCİL SAKLAMA
BERAT VE İKİNCİL SAKLAMA GÖNDERİM SÜRELERİ
3 AYLIK DÖNEM SEÇİMİ

e-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarını Saklanma İşlem Adımları

e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin, e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarını, bu bölümde açıklandığı şekilde GİB bilgi işlem sistemlerinde saklanmasına yönelik işlem adımlarını takip etmeleri gerekmektedir.
Program Kurulum Dosyasını İndirme
Öncelikle https://deftersaklama.gib.gov.tr/download/ adresinden kurulum dosyası indirilir.

İndirilen Kurulum Dosyasının Çalıştırılması
İndirilen kurulum dosyasına çift tıklanır.
Sözleşme okunduktan sonra, kırmızı kutu içine alınan “I agree to the license terms and
conditions” kutucuğu işaretlenir. Ardından, aktif olan “Install” butonuna basılır.
Açılan ekranda “İleri” butonuna basılır.

Uygulama yüklendikten sonra masaüstünüzden aşağıda görüntüsü verilen uygulamanın simgesine çift tıklanarak uygulama açılır.

e-Defter Saklama Uygulaması Yönetim Ekranı

Yazının bu kısmında, e-Defter Saklama Uygulaması yönetim ekranından yapılabilecek işlemleri açıklayacağım.
E-Defter Saklama Uygulaması Ana Ekranı
e-Defter Saklama Uygulamasına giriş yapıldığında ilk aşamada Ana Ekran olarak aşağıdaki ekrana ulaşılacaktır. Bu ekrandan e-Defter ve berat dosyalarınızı bilgisayarınızın hangi dosya yolundan temin edeceğinin belirlenmesi, yükleme işlemi devam eden veya tamamlanan e-Defter ve berat dosyalarının yüklenme durumlarının sorgulamalarına ilişkin işlemler yapılacaktır.

Dosya Yolu Belirleme

e-Defter ve berat dosyalarının, e-Defter Saklama Programı aracılığıyla
GİB bilgi işlem sistemlerine aktarımının otomatik olarak başlatılabilmesi
için, bilgisayarınızda e-Defter ve berat dosyalarınızın konulacağı ilgili
klasörün belirlenmesi gerekmektedir. Mükellefler istemeleri halinde
birden çok dosya yolu belirleyebilirler.
Bunun için aşağıda belirtilen işlem adımları ilgili ekran görüntüsünde yer
verilen işlem sıra numarası ile izlenerek yapılacaktır.

 1. Adımda “Dosya Yolu Belirleme” butonuna tıklanır.
 2. Adımda boş alana ilgili dosya yolu (path) adresi yazılır. Bu adres
  yazılmadan önce ilgili dosya PC nizde oluşturulur ve yolu dosya
  penceresinin üst kısmından kopyalanabilir.
 3. “Ekle” butonuna tıklanır ve 5 no.lu kutu içindeki alanda (dosya yolu)
  görülür.
 4. “Değişiklikleri Kaydet” butonuna basılır. Uygulama sonuç döner. Kalıcı
  olarak kayıt edilmiş olur

Dosya Yolu Güncelleme

Belirlenen dosya yolunun hatalı olduğu ya da e-Defter ve
berat dosyalarının bulunduğu klasörün değiştirildiği durumlarda, aşağıdaki işlem adımları izlenerek dosya yolu güncelleme işlemleri gerçekleştirilebilecektir.
1 No.lu kutu içindeki alanda görülen dosya yollarından herhangi birinin silinmesi,
değiştirilmesi istenildiğinde 2 No.lu alandaki “Sil” veya “Güncelle” butonu kullanılarak
işlemler gerçekleştirilir ve en son aşamada en altta yer alan “Değişiklikleri Kaydet” butonuna basılması gerekir.
Dosya yolu belirleme ekranına birden fazla mükellefe ait dosya klasörleri atanabilir.

e-Defter ve Berat Dosyalarının Formatı ve Aktarımı

Dosya yoluna (klasörüne), GİB bilgi işlem sistemlerine aktarılmak üzere
bırakılacak (konulacak) e-Defter ve berat dosyaları ayrı ayrı olmak üzere ZİP formatında
olması gerekmektedir. Başkanlığımızdan izin alan uyumlu e-Defter uygulama yazılımları, e-Defter ve berat dosyalarını ZİP formatında oluşturmakta olup, bu dosyaların oluşturulan dosya yoluna (klasörüne) konulması gerekmektedir.
Belirlediğiniz klasörün altına e-Defterlerin ve ilgili berat dosyaları (GİB onaylı Berat Dosyaları dahil) sıkıştırılmış zip formatında dosyalar olarak teker teker veya toplu halde atılmalıdır.

e-Defter ve berat dosyalarının aktarım işlemleri, kurulum işlemleri gerçekleştirilen e-Defter Saklama Programı tarafından ilgili dosya yolu (klasörü) sürekli şekilde (1 dakikalık periyotlarda sistem ilgili klasörde yeni bir dosya olup olmadığını kontrol eder) kontrol edilerek yeni bir e-Defter veya berat dosyasının bulunduğunu tespit etmesi halinde otomatik olarak; bu dosyaların öncelikle aşağıda belirtilen dosya kontrollerini yapar ve bu dosyaların gizliliğini ve güvenliğini sağlayacak kriptolama işlemini gerçekleştirir ve GİB bilgi işlem sistemlerine kriptolanan dosyaların aktarım işlemlerini yürütür. Program tarafından aktarım işlemlerinin durumu, programın ana ekranında yer alan “e-Defter Listesi” menüsünden takip edilebilir.

Dosya Kontrolünde Dikkate alınan unsurlar:

GİB’e gönderilmek üzere dosya dizinine bırakılan e-Defter ve berat dosyalarının tarih
ve kuyruk adımı bilgileri ile kuyrukta herhangi bir hata tespit edilmesi durumunda
hata detayları “Kuyruğa Atma Logları” bölümünden görüntülenebilmektedir.

2021 Yılı e-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Başkanlık Bilgi İşlem
Sistemlerine Aktarım Zamanları

2021 yılı aylık veya 3 aylık (geçici vergi dönemleri bazında) olarak berat dosyası
yükleyenler için e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere
Başkanlığımızın bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı; e-Defterlerin oluşturulması,
imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme
süresinin son gününü takip eden onbeşinci günün sonuna kadar belirlenmiş olup,
dönemler bazında aktarım zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLIK YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNANLAR
DÖNEM – AKTARIM ZAMANI
2021 / Ocak – 17 Mayıs 2021’e kadar
2021 / Şubat – 15 Haziran 2021’e kadar
2021 / Mart – 16 Temmuz 2021’e kadar
2021 / Nisan – 16 Ağustos 2021’e kadar
2021 / Mayıs – 15 Eylül 2021’e kadar
2021 / Haziran – 15 Ekim 2021’e kadar
2021 / Temmuz – 15 Kasım 2021’e kadar
2021 / Ağustos – 15 Aralık 2021’e kadar
2021 / Eylül – 17 Ocak 2022’ye kadar
2021 / Ekim – 15 Şubat 2022’ye kadar
2021 / Kasım – 15 Mart 2022’ye kadar
2021 / Aralık (Gerçek kişiler için) – 15 Nisan 2022’ye kadar
2021 / Aralık (Tüzel kişiler için) -16 Mayıs 2022’ye kadar

3 AYLIK YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNANLAR

DÖNEM -AKTARIM ZAMANI
2021/ Ocak, Şubat, Mart – 15 Haziran 2021’e kadar
2021/ Nisan, Mayıs, Haziran – 15 Eylül 2021’e kadar
2021 / Temmuz, Ağustos, Eylül – 15 Aralık 2021’e kadar
2021 / Ekim, Kasım, Aralık – 15 Nisan 2022’ye kadar -Gerçek kişi mükellefler
2021/ Ekim, Kasım, Aralık – 16 Mayıs 2022’ye kadar -Tüzel kişi mükellefler   
0224 251 4438 info@desteknik.net
*** Desteknik Bilgisayar San.Tic.Ltd.Şti. Tüm Hakları Saklıdır © 2020 ***